చిత్రప్రభ 22జూలై 2010 సంచిక లొ నే రసిన వీటిపై మీ అబిప్రాయం చెబుతారు కదూ!

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Aditirao Hydari article in YugaBharat contd.

Image | Posted on by | Leave a comment

My article in YugaBharat July 2018. First page

Image | Posted on by | Leave a comment

Photo from vaddurikesavarao

Subject: Photo from vaddurikesavarao

V.S.Kesava Rao photo. Secunderabad.9989235329
Posted in Uncategorized | Leave a comment

బాలు వ్యాసంలో చివరిపేజీ

Image | Posted on by | Leave a comment

యుగభారత్ జూన్ సంచికలోని నా వ్యాసంలో తదుపరి పేజీ:

యుగభారత్ జూన్ సంచికలోని నా వ్యాసంలో తదుపరి పేజీ:

Image may contain: 1 person, smiling, text

Posted in Uncategorized | Leave a comment

యుగభారత్ జూన్ సంచికలో నా వ్యాసం:

యుగభారత్ జూన్ సంచికలో నా వ్యాసం:

Image may contain: 1 person, smiling

Like
Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Comment:బాలు గాయకుదు అయిన సంవత్సరం.
1966 గా గమనించగలరు.
పొరపాటుకు చింతిస్తున్నాను.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toli Lady Doctor.2

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం) First Lady Doctor contd.,

Posted in Uncategorized | Leave a comment