చిత్రప్రభ 22జూలై 2010 సంచిక లొ నే రసిన వీటిపై మీ అబిప్రాయం చెబుతారు కదూ!

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

18 August, 2018 11:00

My Article contd..in YugBharat August 2018.

Image may contain: Kadali Rambabu

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Virus-free. www.avast.com
Posted in Uncategorized | Leave a comment

18 August, 2018 10:58

My article in YugBharat August 2018 issue

Image may contain: one or more people and people standing

Virus-free. www.avast.com
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aditirao Hydari article in YugaBharat contd.

Image | Posted on by | Leave a comment

My article in YugaBharat July 2018. First page

Image | Posted on by | Leave a comment

Photo from vaddurikesavarao

Subject: Photo from vaddurikesavarao

V.S.Kesava Rao photo. Secunderabad.9989235329
Posted in Uncategorized | Leave a comment

బాలు వ్యాసంలో చివరిపేజీ

Image | Posted on by | Leave a comment

యుగభారత్ జూన్ సంచికలోని నా వ్యాసంలో తదుపరి పేజీ:

యుగభారత్ జూన్ సంచికలోని నా వ్యాసంలో తదుపరి పేజీ:

Image may contain: 1 person, smiling, text

Posted in Uncategorized | Leave a comment