idi varasa

నా ‘మంచిరోజు ‘కథా సంపుటిలో ఇదీ వరస !! – 4..

కవితలను కాగితాల మీద పెట్టేస్తున్నానుగాని, కథలను వెంటనే కాగితాల
మీద పెట్టడానికి ఆలస్యం జరుగుతోంది. ఈ ఆలస్యం ఇకముందు కొనసాగ
కూడదని ప్రగాఢంగా నాలో నేను అనుకుంటూ మీ ప్రోత్సాహాన్ని త్రికరణశుధ్ధిగా
కోరుకుంటున్నాను.

ప్రకటనతో ప్రారంభమైన ” మంచిరోజు ” మంచిరోజుతో ముగుస్తుంది.
ఈ ప్రచార యుగంలో ఇదేవరస ! ఇదోవరస !! ఇదీవరస !!!

మీ

వి.ఎస్. కేశవరావ్

కేవలం రచయతగా మనుగడ సాగించలేనని తెలిసీ, ప్రభుత్వోద్యాగాన్ని
వదిలేసి, కావలసిన తీరుబడి ఉంటుందని బ్యాంకులో చేరి, అదీ నచ్చక ఏం
చేయాలో తోచక, ప్రైవేటు సంస్ధల్లో ప్రవేశించాను. కొంతకాలానికి అవీ నచ్చ
లేదు. అందుకు కారణం మనిషి దగ్గర మనిషి మాట చెప్పలేక పోవడం, వాస్త
వాలను కప్పిపుచ్చుతూ ఆత్మవంచన చేసుకోలేకపోవడం. అలోచించి అలోచించి
అవకాశం రాగానే జర్నలిజంలోకి దూకాను. అందులో ఈదుతూ ప్రస్తుతం
పత్రికా రచయతగా చిత్రభూమి, ఆదివారం పత్రికల్లో పనిచేస్తున్నాను. తీరుబడి
దొరికితే కవితలు రాయడం, కథలకు ప్లాట్లు ఆలోచించడం ఇదీ నా మిగతా

వ్యాసంగం.

On Monday, January 12, 2015 9:19 PM, kesavarao vadduri <kesavaraovadduri@yahoo.com> wrote:

రణ లేదనే నమ్మకం నాకుంది. శ్రీయుతులు చిలకమర్తి, గురజాడ, శ్రీ శ్రీ,
ముళ్లపూడి వెంకట రమణ, మునిమాణిక్యం నరసిం హారావు, బీనాదేవి ప్రభృ
తుల రచనలు, వారి శైలి, అంతర్గతంగా దాగివున్న హాస్యం ఆస్వాదించడంలో
ఇదీ అని చెప్పుకోలేని ఏదో ఆనందం, పారవశ్యం ఇమిడివుంది. జ్ఞాపకం
తెచ్చుకుంటుంటే క్షణక్షణం సంతోషసాగరంలో ఈదులాడుతూండడం జరుగు
తుంది ఎన్నిసార్లు చదివినా, మళ్లీమళ్లీ చదవాలనే ఉత్సాహం, ఆసక్తి పుట్టుకు
వస్తుందే తప్ప ఏ సమయంలోనూ ఫుల్ స్టాప్ పడడం అనేది జరగదు. నేను
కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగాలనే తపన ఉంది. అయితే కేవలం రచయతగా
మనుగడ
సాగించడం ఈ దేశంలో కష్టమైన విషయమే! ఈ మధ్య కేవలం రచయతగా
బ్రతకగలిగే పరిస్థితులు మెల్లిమెల్లిగా ఏర్పడుతున్నాయి. అవి పెరిగి పెద్దవై
రచయతలకు నీడనిస్తే ఇంకా మంచి మంచి రచనలు వెలువడడానికి ఎంతో
ఆస్కారం ఉంది.

Advertisements

About vskesavarao

I am a Telugu Journalist. I started career as a Journalist 1976 in Andhrapatrika Daily. I am one of the founder member in the Editorial Board of Andhra Bhoomi Illustrated Weekly after February 1977.Latter I worked in Venditera Film weekly. I joined in Chitrabhoomi Film Weekly during 1980 of Kakatiya Publications, Hyderabad. It's Publisher is Mr.D.Bheem Reddy. We brought Aadivaram a Socio Political weekly &and Mayuri Illustrated weekly from this Organisation. I worked for this organisation in Hyderabad &and Madras upto 1983. Later I Joined in EENADU daily and worked until April 1984. Then joined again in Chitrabhoomi. Afterwards ie., during 1986 I joined in Andhraprabha daily in Hyderabad. Madras edition started after a long time and I was sent to Madras., Hyderabad as my headquarters.I worked for Vijayachitra a Film Monthly & Film Tradeguide weekly in Madras until1994.Afterwards I came to Hyderabad and joined in Andhraprabha telugu Daily. Now I am Editor in Charge for Chitraprabha a Thursday Film suppliment of Andhraprabha Daily from 2007.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s